Mũm mĩm như thế này. Tóc ngắn nữa. Bạn có thích nó không? Đang tan chảy lắm.

Mũm mĩm như thế này. Tóc ngắn nữa. Bạn có thích nó không? Đang tan chảy lắm. 
Đường nhỏ
Fb: Narumon Pookok
Tín dụng: โทนญี่ปุ่น
Ảnh: โค้ช cturngkh̒ (Coach Jaturong Prasertsang)
Trang IG: sinh viên _ sgth
Post a Comment

0 Comments